Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече Прочетох и разбрах

Регистрация за обучителни програми

ВАЖНО! За да направите коректна регистрация, попълнете точно и без пропуски всички полета, като задължително отбележите поне една програма и поне едно населено място за присъственото обучение. Използвайте само ЛИЧЕН ИМЕЙЛ или имейл, който няма да се използва за регистрация от друг човек. 
При възникнали въпроси или проблеми моля, свържете се с нас на телефони: 0888/50 22 78, 0888/50 22 79, 052/36 32 74 или на E-mail: registrazii@bititechnika.com
Месторабота *
* Задължително поле
Изберете обучителна програма:

(Можете да изберете повече от една програма за квалификация.)

Тема Предмет/ клас Форма на обучение Брой кредити Платена/ безплатна
Изследователският подход в обучението по математика в начален курс Математика
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Интерактивни практики в часовете по математика в начален курс Математика
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Актуални проблеми на методиката на обучение по предмета „Околен свят” в началния етап на общообразователното училище Околен свят
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Актуални образователни стратегии за подкрепа творческия потенциал на учениците в началното обучение по изобразително изкуство Изобразително изкуство
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Актуални проблеми на методиката на обучение по технологии и предприемачество в начален етап (І – ІV клас) Технологии и предприемачество
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Актуални проблеми на методиката на обучение по технологии и предприемачество в прогимназиален етап (V – VІІ клас)
Технология и предприемачество
5. – 7. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Компютърните презентации в обучението по технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
1. – 7. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Възпитателната кинезиология – превантивна и рехабилитационна за ранното детство Всички образователни направления и учебни предмети
Подготвителни групи и начални класове
16 ч. присъствено един платена/
по договаряне
Образователната кинезиология – интегративен и рехабилитационен метод при учебни блокажи, трудна социална адаптация и проблемен поведенчески репертоар Всички образователни направления и учебни предмети
Подготвителни групи и начални класове
16 ч. присъствено един платена
по договаряне
Желая присъствените занятия (8 часа) да се проведат в град:

(Можете да изберете участие в повече от един град.)

Моля, въведете числата от изображението*: