Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече Прочетох и разбрах

Списък на обучителните програми

ВАЖНО! Отворени за регистрация са само подчертаните обучителни програми.
Тема Предмет/ клас Форма на обучение Брой кредити Платена/ безплатна
Изследователският подход в обучението по математика в начален курс (одобрена със заповед № РД 09-226 / 02.02.2018 на МОН) Математика
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Интерактивни практики в часовете по математика в начален курс (одобрена със заповед № РД 09-226 / 02.02.2018 на МОН)
Математика
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Актуални проблеми на методиката на обучение по предмета „Околен свят” в началния етап на общообразователното училище (одобрена със заповед № РД 09-1028 / 25.01.2017 на МОН) Околен свят
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Иновативни подходи за екологично образование и възпитание по предмета „Околен свят” (одобрена със заповед № РД 09-1030 / 25.01.2017 на МОН) Околен свят
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Иновация в методиката на обучение по предмета „Околен свят” – „Лаборатория на малкия изследовател” (одобрена със заповед № РД 09-1034 / 25.01.2017 на МОН) Околен свят
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Актуални образователни стратегии за подкрепа творческия потенциал на учениците в началното обучение по изобразително изкуство (одобрена със заповед № РД 09-1041 / 25.01.2017 на МОН) Изобразително изкуство
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Актуални проблеми на методиката на обучение по технологии и предприемачество в начален етап (І – ІV клас) (одобрена със заповед № РД 09-1023 / 25.01.2017 на МОН) Технологии и предприемачество
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Актуални проблеми на методиката на обучение по технологии и предприемачество в прогимназиален етап (V – VІІ клас) (одобрена със заповед № РД 09-1021 / 25.01.2017 на МОН) Технологии и предприемачество
5. – 7. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Проектиране и конструиране на модели и изделия в обучението по технологии и предприемачество в прогимназиален етап (V – VІІ клас) (одобрена със заповед № РД 09-1018 / 25.01.2017 на МОН) Технологии и предприемачество
5. – 7. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Компютърните презентации в обучението по технологии и предприемачество (одобрена със заповед № РД 09-1025 / 25.01.2017 на МОН) Технологии и предприемачество
1. – 7. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Портфолиото – ефективно средство за представяне и оценяване по предмета „Технологии и предприемачество” (одобрена със заповед № РД 09-1881 / 30.03.2017 на МОН) Технологии и предприемачество
5. – 7. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Проектният метод в детската градина – специфично организирана педагогическа дейност (одобрена със заповед № РД 09-226 / 02.02.2018 на МОН) Всички образователни направления
Всички възрастови групи
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Диагностичните процедури в детската градина в процеса на проследяване на постиженията. Диагностика и корекция (одобрена със заповед № РД 09-226 / 02.02.2018 на МОН) Всички образователни направления
Всички възрастови групи
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Възпитателната кинезиология – превантивна и рехабилитационна за ранното детство (одобрена със заповед № РД 09-2759 / 14.07.2017 на МОН) Всички образователни направления и учебни предмети
Подготвителни групи и начални класове
16 ч. присъствено един платена/
по договаряне
Образователната кинезиология – интегративен и рехабилитационен метод при учебни блокажи, трудна социална адаптация и проблемен поведенчески репертоар (одобрена със заповед № РД 09-2759 / 14.07.2017 на МОН) Всички образователни направления и учебни предмети
Подготвителни групи и начални класове
16 ч. присъствено един платена/
по договаряне
Иновативни методи за развитие и оценяване на творческите способности в предучилищна възраст (одобрена със заповед № РД 09-315 / 16.01.2019 на МОН) Всички образователни направления
Всички възрастови групи
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Водещи образователни приоритети в дейностите по изобразително изкуство за деца в предучилищна възраст (3-7 годишни) (одобрена със заповед № РД 09-1123 / 04.07.2018 на МОН) Образователно направление „Изобразително изкуство“
Всички възрастови групи
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Иновативни методи за реализиране на педагогическото взаимодействие при формиране на елементарни времеви представи в предучилищна възраст (одобрена със заповед № РД 09-315 / 16.01.2019 на МОН)
Всички образователни направления
Всички възрастови групи
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Проектното обучение по технологии и предприемачество в начален етап като иновативна образователна технология (одобрена със заповед № РД 09-315 / 16.01.2019 на МОН) Технология и предприемачество
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Иновативни методи в обучението по човекът и природата в начален етап III – IV клас (одобрена със заповед № РД 09-315 / 16.01.2019 на МОН) Човекът и природата
3. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Актуални проблеми на организацията и ръководството на детската игра (одобрена със заповед № РД 09-83 / 16.01.2020 на МОН) Всички образователни направления и учебни предмети
Всички възрастови групи и начални класове
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един платена/
по договаряне
Иновативни методи и техники за развитие на емоционални и социални умения на деца в детската градина (одобрена със заповед № РД 09-83 / 16.01.2020 на МОН) Всички образователни направления
Всички възрастови групи
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един платена/
по договаряне
Интерактивни методи и форми за реализиране на позитивно възпитание в детската градина (одобрена със заповед № РД 09-83 / 16.01.2020 на МОН) Всички образователни направления
Всички възрастови групи
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Интерактивно обучение в детската градина чрез прилагане на сугестопедична педагогическа система (одобрена със заповед № РД 09-83 / 16.01.2020 на МОН) Всички образователни направления
Всички възрастови групи
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Развитие на креативност и критично мислене в обучението по математика в начален етап (одобрена със заповед № РД 09-83 / 16.01.2020 на МОН) Математика
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Иновативни антистрес методи и техники за възпитание и обучение на деца в яслена и предучилищна възраст (одобрена със заповед № РД 09-1932 / 31.07.2019 на МОН) Всички образователни направления
Всички възрастови групи
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един платена/
по договаряне
Открита педагогическа практика в детската градина и споделяне на педагогически опит (одобрена със заповед № РД 09-83 / 16.01.2020 на МОН) Всички образователни направления
Всички възрастови групи
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Диагностика на математическите представи на децата в предучилищна възраст (в детските градини) (одобрена със заповед № РД 50-44/ 20.12.2021 на МОН) Математика
Всички възрастови групи
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един безплатна
Иновативни игрови дейности в обучението по музика в предучилищна възраст (одобрена със заповед № РД 09-315 / 16.01.2019 на МОН) Музика
Всички възрастови групи
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено/ синхронно обучение от разстояние в електронна среда
един платена

<< Назад