Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече Прочетох и разбрах

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ НА ИЗДАТЕЛСТВО „БИТ И ТЕХНИКА“

Важно условие за професионален растеж на всеки педагогически специалист е придобиването на най-малко 3 квалификационни кредита в рамките на 4 години (Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учители, директори и други педагогически специалисти, обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.).

Бит и техника ООД е сертифицирано от МОН да извършва обучения и да присъжда кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. За успешното завършване на всяка от одобрените и включени в информационния регистър на МОН обучителни програми Бит и техника ООД присъжда 1 квалификационен кредит.

Формата на обучение по програмите на Бит и техника ООД е присъствена с продължителност 16 часа или частично присъствена, предвиждаща 8 присъствени и 8 неприсъствени часа. Неприсъствените часове включват самостоятелно изучаване на предоставени от Бит и техника ООД теоретични материали по темата и дистанционно обучение за предварителна подготовка с уебинар и/ или консултации по телефон, имейл, скайп. Присъствените часове включват презентации и практически занятия под формата на семинари, практикуми, тренинги. Обучението по всяка от програмите завършва с успешно полагане на заключителен тест или разработен урок. Удостоверенията за присъдените кредити се изпращат на успешно завършилите обучението по електронната поща на личния имейл адрес.

Желаещите за участие в обучение за придобиване на квалификационен кредит попълват регистрационната форма, като избират програма и населено място за провеждане на присъствената част. След сформиране на група от най-малко 25 желаещи Бит и техника ООД уведомява по електронната поща на личния имейл адрес регистрираните за датата, началния час и точния адрес за провеждане на присъствените занятия.

 

НОВО!
ОЧАКВАЙТЕ през януари, февруари
 и март провеждане на БЕЗПЛАТНИ дистанционни обучения в електронна среда по одобрени от МОН програми.

ЗА ВСЯКА ПРОГРАМА ПОЛУЧАВАТЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ.

 

Важно! Провеждането на обученията през месеците януари, февруари и март ще бъде от разстояние в електронна среда (онлайн) и ще се осъществява в платформата MS Teams. За да направите коректна регистрация, попълнете точно и без пропуски всички полета, като задължително отбележите поне една програма и дата за присъственото обучение. Използвайте само ЛИЧЕН ИМЕЙЛ или имейл, който няма да се използва за регистрация от друг човек. 
 

Виж списък на обучителните програми ТУК


Регистрация за участие в обучителна програма ТУК


Попълване на данни за издаване на удостоверение за квалификационен кредит ТУК