Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече Прочетох и разбрах

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ НА ИЗДАТЕЛСТВО „БИТ И ТЕХНИКА“

Важно условие за професионален растеж на всеки педагогически специалист е придобиването на най-малко 3 квалификационни кредита в рамките на 4 години (Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учители, директори и други педагогически специалисти, обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.).

Бит и техника ООД е сертифицирано от МОН да извършва обучения и да присъжда кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. За успешното завършване на всяка от одобрените и включени в информационния регистър на МОН обучителни програми Бит и техника ООД присъжда 1 квалификационен кредит.

Формата на обучение по програмите на Бит и техника ООД е присъствена с продължителност 16 часа или частично присъствена, предвиждаща 8 присъствени и 8 неприсъствени часа. Неприсъствените часове включват самостоятелно изучаване на предоставени от Бит и техника ООД теоретични материали по темата и дистанционно обучение за предварителна подготовка с уебинар и/ или консултации по телефон, имейл, скайп. Присъствените часове включват презентации и практически занятия под формата на семинари, практикуми, тренинги. Обучението по всяка от програмите завършва с успешно полагане на заключителен тест или разработен урок. Удостоверенията за присъдените кредити се изпращат на успешно завършилите обучението по електронната поща на личния имейл адрес, по пощата на посочен от тях адрес или на адреса на училището.

Желаещите за участие в обучение за придобиване на квалификационен кредит попълват регистрационната форма, като избират програма и населено място за провеждане на присъствената част. След сформиране на група от най-малко 25 желаещи Бит и техника ООД уведомява по електронната поща на личния имейл адрес регистрираните за датата, началния час и точния адрес за провеждане на присъствените занятия.

Виж списък на обучителните програми ТУК


Регистрация за участие в обучителна програма ТУК


Попълване на данни за издаване на удостоверение за квалификационен кредит ТУК